GO!

účastníky jsou studenti přijatí do 1. ročníků čtyřletého gymnázia. Vytvářením a řešením neobvyklých situací, které vyžadují aktivní a tvůrčí přístup, jsou studenti vedeni k uvědomění vlastní identity, překonáváním překážek. Zvládáním náročných situací rozvíjejí důvěru ve vlastní schopnosti. Zároveň se vytváří vztah k novému kolektivu a usnadňuje se přechod na střední školu. Kurz je pořádán na začátku září a účastní se ho téměř 100 % přijatých žáků.