Přijímací řízení

K přijacím zkouškám se k 15. březnu 2016 přihlásilo do čtyřletého studia 205 uchazečů a do osmiletého studia 238 uchazečů. Ve školním roce 2016/2017 budou otevřeny 3 třídy čtyřletého studia pro absolventy 9. tříd a 1 třída primy osmiletého studia pro absolventy 5. tříd.

Pro první kolo přijímacích zkoušek pro SCIO testy jsou stanoveny termíny 18. a 19. dubna 2016. Následně na testy připravované školou pak budou uchazeči volit termín 22. nebo 25. dubna 2016. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce, kterou odešleme nejpozději 1. dubna 2016.

Po uzavření přijímacího řízení budou výsledky dostupé také na této webové adrese!

Podrobnější informace k přijímacímu řízení pro rok 2016/2017.

Ukázkové testy z minulých let

prijmacky2016

Další informace

  • Výsledky přijímacích zkoušek – náhradní termín - Zveřejňujeme výsledky zkoušek do čtyřletého studia konaných v náhradním termínu. Rozhodnutí je možné vyzvednout v kanceláři školy od 5. do 6. 5. 2016 v době 8:00-16:00. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou. Pokud se rozhodnete nastoupit právě na GJK, doporučujeme přinést i zápisový lístek.
  • Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 - Definitivní pořadí a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pro školní rok 2016/2017. Zveřejňujeme definitivní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 27. 4. od 14:00 + 28. 4. od 8:00 do 18:00 + 29. 4. od 8:00 do 14:00. Pokud se rozhodnete nastoupit právě na
  • Přijímací řízení – informace o zveřejňování výsledků - Zveřejňujeme výsledky jednotlivých uchazečů (ne pořadí ani rozhodnutí o přijetí či nepřijetí!) na nástěnce před školou a zde. Uchazeči mohou nahlédnout do testů a vyjádřit se k nim 26. 4. 2016 mezi 13:00 – 16:00 hodin v budově školy. Pořadí a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude pak zveřejněno 26. 4. 2016 nejpozději ve 20:00 před školou i na www.gjk.cz.
  • Další část přijímacího řízení – informace - Na základě vlastní volby přijdou zájemci o studium na GJK k další části přijímacího řízení v pátek 22. 4. 2016, nebo v pondělí 25. 4. 2016. Vstup do budovy je opět z ulice Hládkov od 7:30, administrace začíná v 8:00. Konec testování předpokládáme u zájemců o osmileté studium v 9:30, u zájemců o čtyřleté studium v 11:00.
  • Den otevřených dveří 12. 1. 2016 - Už jste se rozhodli, na kterou střední školu podáte přihlášku ke studiu? Termín odevzdání je pro všechny školy stejný – 15. března 2016 – ale školy jsou velmi rozdílné! Doporučujeme vám navštěvovat Dny otevřených dveří a ptát se ředitelů, učitelů a hlavně studentů! U nás máte příležitost 12. ledna 2016 od 12:00 do 17:00
  • Den otevřených dveří 24. 11. 2015 - První Den otevřených dveří je už opravdu za… dveřmi :-). Pořádáme ho v úterý 24. listopadu 2015 tradičně odpoledne a jsme připraveni  – my z vedení školy, učitelé i studenti GJK – věnovat se vám celé odpoledne podle přiloženého rozpisu. Další Den otevřených dveří se uskuteční 12. ledna 2016.