Ukázkové testy – přijímací řízení 2018

Ukázka našich testů všeobecných studijních předpokladů z přijímacího řízení 2018.