Přijímací řízení – informace o zveřejňování výsledků

Zveřejňujeme výsledky jednotlivých uchazečů (ne pořadí ani rozhodnutí o přijetí či nepřijetí!) na nástěnce před školou a zde. Uchazeči mohou nahlédnout do testů a vyjádřit se k nim 26. 4. 2016 mezi 13:00 – 16:00 hodin v budově školy. Pořadí a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude pak zveřejněno 26. 4. 2016 nejpozději ve 20:00 před školou i na www.gjk.cz.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 27. 4. od 14:00 + 28. 4. od 8:00 do 18:00 + 29. 4. od 8:00 do 14:00. Pokud se rozhodnete nastoupit právě na GJK, doporučujeme přinést v této době i zápisový lístek. Následně odešleme nevyzvednutá rozhodnutí. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena 5 pracovních dnů. Poté budou považována za doručená! Následně odešleme nevyzvednutá rozhodnutí. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena 5 pracovních dnů. Poté budou považována za doručená!