Drážďany 2017

Na jazykový kurz s výukou němčiny jsme se vydali do Drážďan. Po příjezdu následovala prohlídka nejdůležitějších pamětihodností v Altstadtu. Poté jsme vyšli na kupoli Frauenkirche, kde je z vyhlídky ve výšce 67 metrů skvělý výhled na celé město. Každý student si měl připravil krátký referát v němčině na určité téma týkající se Drážďan. Během prohlídky jsme se zastavovali a poslouchali, co si naši spolužáci připravili, jednotlivé budovy jsme si také ukázali z vyhlídky, abychom se ve městě lépe zorientovali. Náš kurz trval pět dní. Následující tři dny dopoledne probíhala výuka, poté jsme měli dvě hodiny volna, abychom si po skupinkách zašli na oběd do města. Odpoledne byl připraven společný program. Navštívili jsme obrazárnu starých mistrů a sbírky v Zwingru, Deutches Hygiene-Museum i Panometr, což je bývalý plynojem, kde se dnes střídají různé výstavy. My jsme si prohlédli 360° panoramatický obraz vybombardovaných Drážďan. Abychom mluvili německy, dostávali jsme odpoledne úkoly, při kterých jsme zjišťovali informace od místních obyvatel. Své poznatky jsme pak večer odprezentovali ostatním. Ve zbytku času byla možnost samostatně si prohlédnout další zajímavá místa. K těm patří například Kunsthofpassage se směsicí obchodů, dílen, restaurací a umělecky pojatými fasádami domů. Nebo Pfunds Molkerei,, která je považována za nejhezčí mlékárnu na světě. Poslední dopoledne v Drážďanech jsme strávili prohlídkou cenných sbírek panovnického rodu Wettinů v Residenzschloss a poté už nás čekal jen návrat vlakem do Prahy.

Eva Illiašová, 2.C