Projekt Šablony GJK

Projekt Šablony GJK byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je realizován v období 1.9.2022 – 31.12.2024.

Realizované aktivity:

1.III/3   Školní psycholog SŠ

1.III/8   Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002628