Dlouhodobá vzdělávací mobilita žáků

Po schválení naší žádosti o finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ vyjede celkem 26 žáků a žákyň GJK na hostitelské školy do zemí Evropské unie.Aktivita se jmenuje “Dlouhodobá vzdělávací mobilita žáků” a umožní vybraným žákům a žákyním třetích ročníků a septimy strávit v zahraničí nejméně 30 dnů nejdéle jeden školní rok. V první etapě odjíždí 15 účastníků aktivity v období od 14.8. do 15.10.2023 do hostitelských škol v Německu, Irsku, Belgii a Itálii, v druhé etapě od ledna 2024 pak zbylých 11 studentů. To ke zmíněným zemím přibude ještě Španělsko.    

Věříme, že z jejich pobytu budeme moci zveřejňovat jen samé dobré zprávy a zajímavé zážitky.
Jana Fantová, koordinátorka projektu na GJK
 
Za velkou podporu a pomoc při vyplňování žádosti a při realizaci výše zmíněné aktivity velmi děkujeme Domu zahraniční spolupráce (www.dzs.cz), který jako Národní agentura pro ČR zastřešuje mnoho zahraničních projektů a aktivit nejen pro žáky a studenty. Za poskytnuté finanční prostředky mnohokrát děkujeme Evropské unii.
 
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: “Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.”