Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

Níže naleznete anonymizované výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 včetně bodového hodnocení dílčích částí ŠPZ a JPZ.

Při rovnosti bodů bylo postupováno tak, jak je uvedeno v kritériích (viz DiPSy)

Studenty budoucích prvních ročníků pozveme na rozřazovací test z anglického jazyka, ten se bude konat ve středu 5. 6. od 8:30 v budově školy. Studenti budou pozváni e-mailem, který bude poslán na e-mailový kontakt na zákonného zástupce uvedený v systému DiPSy.

Na rozřazovací test studenti nepotřebují doprovod rodičů.

Budoucí studenti primy budou do rozřazeni do skupin AJ na začátku školního roku.

Umístěným uchazečům blahopřejeme a těšíme se na Vás v novém školním roce!