Eduroam

Naše škola je připojena k eduroamu v IdPSP režimu. Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2024. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace. Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming. Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

Naše škola je připojena v IdPSP režimu, tj. uživatelé, kteří mají eduroam z jiné organizace, se u nás mohou připojovat, a naši uživatelé se mohou připojovat v celé síti eduroam. Naši vlastní studenti/zaměstnanci eduroam využívat mohou. Pokrytí sítí eduroam je ve všech učebnách.

Filtrování provozu Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR. Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora

Uživatelé naší školy se mohou obracet na email wohanka@gjk.cz. Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně ve své domovské instituci, tedy té, která jim poskytla účet.