Kvarta 2017 a týden v Moravském krasu

Déšť, chlad a moravské nářečí. To vše střídavě provázelo kvartu ve dnech 11. až 15. září 2017. Navzdory všem třem zmiňovaným komplikacím škola v přírodě umístěná v oblasti Moravského krasu proběhla tak, že mnoho z nás poté nastupovalo do autobusu v Jedovnicích s trochou lítosti, že to vše končí.

Ponechme stranou skeptické tvrzení, že tato lítost byla způsobena přiblížením obvyklé výuky, a zaměřme se na skutečnost, že onen střípek smutku z loučení byl do velké míry zásluhou organizátorů celé akce, tedy paní profesorky Bustové a pana profesora Šmahaje (dále nás doprovázeli bývalí studenti Manuela s Adamem). Nebyl to bezduchý relax, jak se někdy školám v přírodě stává. Byl to program napěchovaný chůzí, sledováním povětšinou velmi pěkné okolní krajiny a samozřejmě také sbíráním vzorků, které jsme pak po večerech pod bdělým dohledem pana profesora Šmahaje analyzovali. Vzorky to byly všeliké, od hornin, přes půdu po vodu ukradenou z krasových jeskyní. A to jsme se dosud nezmínili o dotaznících, náčrtech krajiny, plánku Jedovnic a samozřejmě také o prohlídkách bezmála všech přístupných atrakcí, které se nám dostaly do cesty.

Měli jsme možnost zhlédnout možná největší atrakci regionu, Punkevní jeskyně u propasti Macocha. Zamířili jsme také do jeskyně Kateřinské a do Výpustku, jehož bohatá krápníková výzdoba byla sice kdysi poničena výbušninou ze zde umístěné nacistické továrny, zato jsme si však mohli prohlédnout starý protiatomový kryt. Ne všechny cíle našich cest ovšem musí být jeskyně, ba ani nemusí jít o objekty s potenciálem nadchnout především zastánce přírodních věd – jako bylo arboretum, propadaní Jedovnického potoka či větrný mlýn – a tak se nadšenci do historie, umění či náboženství mohli kochat barokním kostelem Jména Panny Marie v Křtinách, navrženým Janem Blažejem Santinim. Práce šlechtí. Studentům se toto přísloví často příčí, ale myslím, že během akce nebo po ní si většina z nás na tato slova vzpomněla a souhlasila. Obohacením prošly však nejen schopnosti výzkumné a všeobecný přehled, ale také vztahy v rámci třídy, utužené spoluprací a nutností spolu zas někdy vydržet pár dní vkuse.

David Nadrchal a Eliška Foukalová