Na začátku byl vodojem… aneb 2.C na návštěvě u profesora Cyrila Höschla

Na začátku byl vodojem…

,,Na vodojemu budeme časem promítat křivky EEG a uděláme tak z nouze ctnost,“ podotýká profesor Cyril Höschl a ospravedlňuje přítomnost ne zcela obvyklé dominanty areálu Národního ústavu duševního zdraví, který vyrostl nedaleko Klecanského hřbitova takřka během jednoho roku. Celá stavba působí až nadpozemsky, stejně jako problémy, které zde řeší špičkoví specialisté. Sám ředitel NÚDZ Cyril Höschl je potom odborníkem na slovo vzatým, a to nejen co se problematiky duševního zdraví týče.

Během své přednášky o krušných začátcích NÚDZ nás totiž přesvědčil, že umí hravě zvládnout i problémy s byrokracií. Je ironií, že lidem, kteří se snaží dělat něco opravdu užitečného, hází klacky pod nohy úředníci. Až zoufale absurdní byly boje o každou korunu evropských dotací, které musel tým Cyrila Höschla svádět. Ani teď ale pravděpodobně není vyhráno. Ředitel NÚDZ je však člověk na správném místě, a to nejen jako psychiatr, ale také jako diplomat.

Po několika příbězích takřka jahelkovsky právnického ražení a krátkém seznámení s výzkumnými programy NÚDZ dal Cyril Höschl prostor našim všetečným dotazům. Elegantně dokázal každé téma proměnit ve velmi zajímavé a podal jej tak, abychom mu i my, s pouhopouhými základy psychologie, rozuměli.

Padla samozřejmě otázka na žhavé téma schizofrenie. Cyril Höschl nám nejen osvětlil vznik a podstatu nemoci, která je médii tolik protežována, ale zároveň nám nabídl data, která NÚDZ před několika lety shromáždil pro ministerstvo zdravotnictví. Tématem bylo, co si představí Češi pod pojmem duševně nemocní. Obvyklou odpovědí byli podivní lidé v tramvaji, kterých se všichni ,,normální“ straní, a to v tom lepším případě. Nemálo lidem se vybavily katastrofické zprávy, které se na nás hrnou z médií. A právě kritikou médií pan Höschl pokračoval. Neucelené obrazy psychických poruch, které nám televize a rádia servírují, nesou hlavní vinu na negativním vnímání duševně nemocných. Shodou okolností dělal NÚDZ obdobný výzkum i v Anglii. Ukázalo se, že tam nejsou duševně choří zdaleka tak negativně vnímáni. V Anglii si pod pojmem psychická porucha dotazovaní nejčastěji vybavili potíže svých známých a kamarádů, kteří svůj stres nezvládli a dochází k psychologovi.

Mezi mnoha dalšími otázkami byla například i otázka na placebo. Nemálo z nás překvapilo, jak moc je placebo skutečně účinné a že v některých případech je i účinnější než skutečné léky. Dostali jsme se k mnoha dalším zajímavým tématům, přičemž většina z nich by byla na minimálně hodinovou samostatnou přednášku. Cyril Höschl ale stihl všechny naše otázky uspokojivě zodpovědět a navíc nás tím motivoval ke hlubšímu zájmu o psychologii a psychiatrii.

Jako poděkování za čas, který nám věnoval, jsme Cyrilu Höschlovi koupili malý dárek – portské víno v krásné dárkové tašce. Už při předání mu bylo jasné, co se v balíčku nachází. Jako správný psychiatr poznamenal ,,To bude určitě zase něco závislostního, že?“

Asi profesní deformace…

Anna Eisenreichová & Anna Květoňová, 2.C