Sekunda v Google ČR

V rámci projektu Schools@Google jsme se studenty sekundy navštívili českou pobočku Google v jejich přátelských kancelářích na pražském Smíchově. Studenty mile přivítala osobně také paní ředitelka českého Googlu Taťána le Moigne.

Po snídani následoval pestrý program, do kterého byli zapojeni i studenti. Dozvěděli jsme se něco nejen o běžných službách, ale také o těch méně známých. Další část programu byla věnována bezpečnosti na Internetu, pracovní kariéře a prohlídce kanceláří nebo lépe velmi příjemného a přátelského prostředí pro práci. Pracovat se prý dá i v herně, tak nejen škola, ale i práce může být hrou!

+Google ČR