Tercie ve Stanici techniků DDM hl. m. Prahy 2017

Do Stanice techniků DDM hl. m. Prahy vyrazila naše tercie 20. dubna 2017 na program pro školy, zatímco v naší škole probíhaly přijímací zkoušky. Třída se rozdělila do tří skupin a zúčastnila se jednoho z nabízených programů – Animovaný film, Ateliér fotografie nebo Letem s větrem.

Animátoři zvládli napsat vlastní krátký příběh, rozkreslit do scénáře, připravit, nafotit a u počítače poskládat do výsledné animace.

Fotografové se seznámili se základy portrétní fotografie, nasvětlením, pozadím, kompozicí, vzájemně se nafotili a byli při celém procesu vyvolání černobílého kinofilmu až po alespoň dvě zvětšeniny (zbytek fotek dostaneme oskenované).

A letečtí modeláři, ti si vyzkoušeli výrobu vlastního balzového házedla, brousili, lepili, kompletovali a vyvažovali svá letadýlka, která nakonec také v sále vyzkoušeli.