Workshop “Laboratorní náčiní a po kom se jmenuje”

V pondělí 30. 5. 2022 jsme se společně s dalšími studenty pana profesora Šmahaje zúčastnili workshopu na PřF UK se jménem Laboratorní náčiní a po kom se jmenuje. Workshop byl rozdělen na čtyři stanoviště, dvě byla laboratorní, jedno kvízové a jednou formou přednášky. Vyzkoušeli jsme si věci, které se v normálních hodinách chemie nedělají – například stanovení obsahu kyseliny askorbové v jedné tabletě celaskonu, namíchání a zapálení střelného prachu a nebo pozorovali experimenty s tekutým dusíkem, jednou na úvod a podruhé, právě v průběhu samotného workshopu. Celý den jsme zakončili přednáškou na téma chemického nádobí. Mimo připravený program jsme měli možnost prohlédnout si periodickou soustavu prvků v nadživotní velikosti i se vzorky jednotlivých prvků a prostory fakulty. Workshop jsme si moc užili a děkujeme všem, kteří workshop zprostředkovali.

Krátké nahlédnutí do průběhu workshopu umožňujeme formou několika fotografií. 

Natálie Raková a Natálie Zvěrevová