Come & Play 2017

Přehlídka divadel v anglickém jazyce se konala v pondělí 18. 12. 2017. Všichni se dobře bavili, jak je vidět z následujících fotografií. Video ze soutěže bude umístěno na webu školy a youtube asi v polovině ledna. Děkujeme všem účinkujícím za účast, moderátorům za vtipné komentáře a zvukařům a technikům za zpracování fotografií a videa. Již se těšíme na další ročník.

Za vyučující angličtiny

Lenka Přívětivá