3D tiskárna Molestock S na GJK

RepRap 3D tiskárnu Molestock S jsme pro naše studenty a kolegy úspěšně postavili, oživili, zkalibrovali a otestovali během dvoudenního stavebního workshopu (21.-22.7.2015) v Poličce. Za velké podpory a pod odborným dohledem jejího tvůrce Tomáše Feltla a dalších členů redakce časopisu e-Mole.

Barevný vzorník plastů PLA-D 3D tiskárna Molestock S je založená na konceptu Open source hardware tiskáren Rostock a Kossel. Využítí Open hardware projektu (obdoba Open source software) RepRap, oproti koupi proprietárního řešení, nám umožňuje celou tiskárnu si samostatně, v našem případě pod odborným vedením, v rámci dvoudenního workshopu akredtivovaného MŠMT též jako DVPP, postavit z celkem běžně dostupných a poměrně levných komponent. A ani v budoucnu nás nezavazuje k nákupu konkrétního spotřebního materiálu nebo náhradních dílů.

Díky tomu, že jsme se na stavbě naší 3D tiskárny podíleli, lépe rozumíme jejímu fungování a technologii 3D tisku mnohem více do hloubky. Dokážeme tak tiskárnu studentům podrobně popsat do posledního šroubku. Můžeme jim přiblížit, jak funguje firmware tiskárny, jehož zdrojový kód jsme v rámci stavby také přímo upravovali.

Podíleli jsme se na oživení i kalibraci tiskárny. Seznámili jsme se se základními rozdíly mezi dostupnými tiskovými materiály. Jako nejvhodnější pro naše začátky jsme zvolili ekologický materiál PLA-D.  Později jistě budeme se studenty experimentovat také s dalšími druhy plastů. popř. dalších materiálů.

Tiskárna bude vyzužívána nejen pro samotný tisk, ale věříme, že bude motivací pro studenty k vytváření prototypů, návrhů a 3D modelů, umožní tisk rozličných učebních pomůcek. A nakonec můžeme samotnou tiskárnu třeba i dále vyvíjet a zdokonalovat, a tak se třeba i se studenty nakonec zapojit do RepRap projektu s novou variantou 3D tiskárny!

Technické parametry 3D tiskárny Molestock S:

  • Efektor na magnetickém závěsu (snadná výměna)
  • Tloušťka vrstvy: 0,1 / 0,2 mm
  • Dodávaná tryska: 0,4 mm
  • Kalibrace výšky trysky nad podložkou: automatická
  • Typická rychlost tisku 30–60 mm/s
  • Tisk jedním materiálem (1 extrudér)
  • Vyhřívaná podložka 180 W
  • Rozhraní: USB
  • Tisk z SD karty (ovládací panel)
  • Doporučené materiály: PLA-A, PLA-D, ABS, ASA, PET

Leták k tiskárně ze stránek portálu InteractiveLearning.cz

Download (molestock-stavebnice_skolni_3d_tiskarny.pdf, PDF)