African Leadership Academy Montgomery Bell Academy International Symposium 2023

GJK vypisuje výběrové řízení na

African Leadership Academy Montgomery Bell Academy International Symposium 2023 (dále ALAMBAIS 2023)

April 7 – 11, 2023, Johannesburg, South Africa

pro 2 studenty/studentky 2. a 3. ročníku resp. R6A a R7A

The participating schools are:

African Leadership Academy (South Africa), Colegio Claustro Moderno (Colombia), Garodia International Centre for Learning (India). Johannes Kepler Grammar School (Czech Republic), Karachi Grammar School (Pakistan), Montgomery Bell Academy (USA), Nada High School (Japan), Leaf Academy (Slovakia), LSMU Gymnasium (Lithuania), Germantown Friends School (USA)

Students from the group of Symposium schools will come together physically in Johannesburg, South Africa, in April 2023, after having worked online for six months on the topic areas overleaf. Each school will draft a monthly 750-word response to a particular question set
within each topic area; the response will follow a month of discussion of the issues arising from an introductory essay. The response will be posted online in the shared Google group, and submitted to TJP. Students will thus have a further week in which they are expected to comment on others’ submitted responses.

Conclusively student pairs will pursue a personal project which will examine one aspect of the topic in their own society being presented at ALAMBAIS. The topic of the symposium is

The Future of Work and the Just Economy

Zájemci/zájemkyně o účast na

ALAMBA International Symposium 2023

se mohou do úterý 4. 10. 2022 přihlásit k výběrovému řízení.

Podmínky: 

  • prokazatelný zájem o téma – viz přiložený dokument
  • schopnost diskuse, argumentace, formulace, písemného projevu (formy eseje)
  • velmi dobrá schopnost komunikace v angličtině
  • slušné studijní výsledky na GJK
  • odhodlanost průběžně pracovat na tématu v období říjen 2022 – březen 2023

Zájemci odevzdají Letter of Interest (cca 200 slov) s doporučením třídního učitele a souhlasem rodičů do úterý 4. 10. 2022, 12:00 hodin I. Landsingerové nebo prof. M. Hovorkovi, kde lze případně získat další informace.

V Praze, dne 26. 9. 2022 Ivana Landsingerová

Download (ALAMBAIS-2023-Introductory-Document.pdf, PDF)