Aktualizovaná nabídka volitelných předmětů 2021 a přihlašování ve 2. kole

Aktualizovaná upravená nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2021/2022 a pokyny pro doplnění volby semináře v 2. kole přihlašování. Termín uzávěrky tohoto kola je pondělí 8. 3. 2021 do 24:00.

Poznámky ke zveřejněné nabídce:

Po úvodním výběru rozhodlo vedení školy podle počtu přihlášených:

  • které předměty budou definitivně otevřeny;
  • které předměty se otevřou pouze v případě, že se zvýší počet přihlášených na úroveň, která bude odpovídat finančním a organizačním možnostem školy (zatím v nabídce podmíněně);
  • které předměty se neotevřou.

Nejpozději do pondělí 8. března 2021, 24:00 hodin zapíší svoji novou volbu ti, kterým se předmět neotevřel, na https://sites.google.com/a/gjk.cz/volitelne-predmety/prihlaska, případně volbu pozmění ti, u kterých není jisté, že se jimi preferovaný seminář otevře!

Po přihlášení školním google účtem (na výše uvedenou adresu) by Vám formulář měl nabídnout možnost opravit Vaši odpověď. V upravené nabídce 2. kola přihlašování byly odstraněny zrušené semináře. Vámi zvolené semináře, které zůstaly v nabídce, zůstaly zaškrtnuté. Je možné je zkontrolovat. Pokud některý Vámi zvolený seminář již není v nabídce, je nutné doplnit volbu za zrušené semináře do odpovídajícího počtu podle ročníku.

Pokud narazíte na nějaké technické překážky, obraťte se na Hanku Šandovou.

Download (2koloupravenánabídkavolitelnýchpředmětů2021-2022.pdf, PDF)