Aktualizovaná nabídka volitelných předmětů 2024/2025 a přihlašování ve 3. kole

Aktualizovaná upravená nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2024/2025 a pokyny pro doplnění volby semináře v 3. kole přihlašování.

Poznámky ke zveřejněné nabídce:

Po úvodním výběru rozhodlo vedení školy podle počtu přihlášených:

  • které předměty budou definitivně otevřeny;
  • které předměty se otevřou pouze v případě, že se zvýší počet přihlášených na úroveň, která bude odpovídat finančním a organizačním možnostem školy (zatím v nabídce podmíněně);
  • které předměty se neotevřou.

Nejpozději do středy 6. března 2024, 24:00 hodin zapíší svoji novou volbu ti, kterým se předmět neotevřel, na https://sites.google.com/a/gjk.cz/volitelne-predmety/prihlaska, případně volbu pozmění ti, u kterých není jisté, že se jimi preferovaný seminář otevře!

Po přihlášení školním google účtem (na výše uvedenou adresu) by Vám formulář měl nabídnout možnost opravit Vaši odpověď. V upravené nabídce 3. kola přihlašování byly odstraněny zrušené semináře. Vámi zvolené semináře, které zůstaly v nabídce, zůstaly zaškrtnuté. Je možné je zkontrolovat. Pokud některý Vámi zvolený seminář již není v nabídce, je nutné doplnit volbu za zrušené semináře do odpovídajícího počtu podle ročníku.

Seznam neotevřených předmětů byl dotčeným studentům rozeslán e-mailem.

Pokud narazíte na nějaké technické překážky, obraťte se na Radka Šmída.

 Text aktualizován na třetí kolo, termín druhého kola byl v neděli 3. 3.