Astronomická olympiáda 2019 – celostátní kolo

Žáci nižšího gymnázia dosáhli skvělých výsledků na celostátním kole Astronomické olympiády. V kategorii GH obsadil sekundán Martin Kudrna stříbrné 2. místo, sekundán Metoděj Dvořák bronzové 3. místo a primán Jakub Čapka 7. místo.


V kategorii EF obsadil kvartán Samuel Elich 6. místo a kvartán Šimon Andrš 7. místo.
Bližší informace jsou k dispozici na stránkách:
https://olympiada.astro.cz/201819_finale_GH.html
https://olympiada.astro.cz/201819_finale_EF.html
Všem gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.