Archiv autora: webmaster

Připomínkový putovní pochod smíření z Krnova do Králíků 2023

Na připomenutí německých obětí z Krnova, kteří byli v roce 1945 donuceni projít hladovým pochodem až do více než 100 kilometrů vzdálených Králík, se po jejich stopách vydala parta středoškolských studentů s profesorem dějepisu na putovní výlet z Krnova přes Jeseníky až do Králíků. Cesta ke konci čítala asi 140 kilometrů a trvala čtyři noci.

» Více

Projekt Šablony GJK

Projekt Šablony GJK byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a podpory zavádění inovativních metod výuky. Projekt je realizován v období 1.9.2022 – 31.12.2024. Realizované aktivity: 1.III/3   Školní psycholog SŠ 1.III/8   Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ 1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků

» Více

Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky gymnázia

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Více informací v pdf příloze!

» Více
1 2 3 51