Beseda o studiu ve Velké Británii

6. ledna 2023 jsem na Gymnáziu Jana Keplera vedl besedu o studiu ve Velké Británii a s ním spojeném přihlášovacím procesu společně s představením Nadace The Kellner Family Foundation, která mě, stejně jako mnoho dalších studentů během studia v zahraničí ve Velké Británii i dalších zemích finančně podporuje.Beseda byla určena všem studentům střední školy/vyššího gymnázia a největší účast byla z druhého a třetího ročníku/sexty a septimy. Děkuji tedy studentům za hojnou účast, gymnáziu za příležitost podělit se o své zkušenosti a nadaci za nezbytnou podporu, bez které by mé studium biochemie na Newcastle University zůstalo předmětem bezúčelného hloubání o tom, jaké to asi je tam venku.