Česká lingvistická olympiáda 2016 – Tři „Kepleráci“ mezi prvními čtyřmi!

Dost opožděně a s omluvou všem našim úspěšným neseme dobrou zprávu: 23. dubna 2016 proběhlo celostátní kolo letošního 5. ročníku České lingvistické olympiády, mladé chytré soutěže, v níž nejsou testovány znalosti jednotlivých jazyků (byť mohou občas přinášet výhodu), nýbrž schopnost objevovat pravidelnosti v sadě dat. Typickým příkladem úlohy může být seznam vět v neznámém jazyce s překlady do češtiny a úkol přeložit pak další věty. Úloha však může po řešiteli vyžadovat na základě několika vzorců pochopit číselný systém, či „prolomit“ cizí písmo. Příklady viz (https://ufal.mff.cuni.cz/clo/201516) nebo na stránkách Mezinárodní lingvistické olympiády (http://www.ioling.org/problems/).

ČLO sestává ze tří kol. Prvním je kolo školní, které se píše na podzim ve školách. Obvykle trvá asi devadesát minut a obsahuje okolo pěti spíše přímočarých příkladů. Zhruba desetina řešitelů postoupí do zimního regionálního kola, které je formátem podobné, jen je nutné se dostavit do Prahy či do Olomouce. Do celostátního kola, které obvykle bývá na jaře v Praze, se pak probojuje okolo padesáti nejlepších studentů. Ty čekají během jednoho dne dvě sady tří již náročnějších příkladů. Čtyři účastníci s největším součtem bodů z regionálního a národního kola pak tvoří tým na Mezinárodní lingvistickou olympiádu (IOL). Ta obsahuje soutěž individuální a týmovou. První z nich obsahuje pět úloh na šest hodin a na rozdíl od ČLO důraz není kladen na pouhý výsledek (ten může často být intuitivní), ale i na popis struktury daného jazyka. Týmová úloha pak od týmu očekává co nejlepší (vyřešit úlohu celou bývá zhola nemožné) řešení jediného komplikovaného příkladu.

Letošní školní kolo ČLO celkem řešilo přes patnáct set studentů, mezi nimiž se dal najít nejeden rek z naší školy. Několika našincům bohužel postup do regionálního kola těsně utekl, ale spolu se Zuzkou Gruberovou ze 4.A, Markétou Dlohošovou z 3.A, Adrianou Svítkovou z kvinty, Míšou Svatošovou ze sexty, a Vaškem Volhejnem ze septimy (jeho vypracování školního kola bylo třetím nejlepším v celé republice) jsme se přes první pětici úloh úspěšně probili. Regionální kolo sice dva z našich řad zastavilo, ale třetím nejlepším republikovým výsledkem se představila Zuzka.

V národním kole se pak objevil příklad na vysvětlování změny tónů v jazyce Nzadi, další pracoval s gramatikou maďarštiny a umělého jazyka Lobjan, jiný vyžadoval dešifrování korejského písma Hangulu, dále porozumění systému Cisterciánských číslic a nakonec i změn samohlásek v arabských slovech. (Dále si poslechněte, jak Keplerovy výkony komentuje autor textu a celostátní vítěz Honza Petr ze septimy):

Vaškovi jeho vypracování vyneslo 21. místo, Míša skončila 4., Zuzka zopakovala své 3. místo a já dokonce záhadně vyhrál.

(Neboli ohromný úspěch!! A my o něm málem ani nevěděli). Je jen škoda, že pro výběr na IOL se započítávala i regionální kola, a tak Míša zůstala těsně pod čarou.

Poznamenejme, že Honzu Petra a Zuzku Gruberovou nakonec do indického Mysore na konci července doprovodí Haštal Hapka z Gymnázia Budějovická a Alžběta Horynová z Gymnázia Třebíč. (kompletní výsledky najdete zde: https://atrey.karlin.mff.cuni.cz/clo/vysledky.php).

Všem našim určitě držíme palce. A příští rok ČLO zkuste – uspět může každý a hlavně je to zábava!

Jan Petr, R7.A; Martin Kapoun