Česká lingvistická olympiáda 2016 – Tři „Kepleráci“ mezi prvními čtyřmi!

Dost opožděně a s omluvou všem našim úspěšným neseme dobrou zprávu: 23. dubna 2016 proběhlo celostátní kolo letošního 5. ročníku České lingvistické olympiády, mladé chytré soutěže, v níž nejsou testovány znalosti jednotlivých jazyků (byť mohou občas přinášet výhodu), nýbrž schopnost objevovat pravidelnosti v sadě dat. Typickým příkladem úlohy může být seznam vět v neznámém jazyce s překlady do češtiny a úkol přeložit pak další věty. Úloha však může po řešiteli vyžadovat na základě několika vzorců pochopit číselný systém, či „prolomit“ cizí písmo. Příklady viz (https://ufal.mff.cuni.cz/clo/201516) nebo na stránkách Mezinárodní lingvistické olympiády (http://www.ioling.org/problems/).

ČLO sestává ze tří kol. Prvním je kolo školní, které se píše na podzim ve školách. Obvykle trvá asi devadesát minut a obsahuje okolo pěti spíše přímočarých příkladů. Zhruba desetina řešitelů postoupí do zimního regionálního kola, které je formátem podobné, jen je nutné se dostavit do Prahy či do Olomouce. Do celostátního kola, které obvykle bývá na jaře v Praze, se pak probojuje okolo padesáti nejlepších studentů. Ty čekají během jednoho dne dvě sady tří již náročnějších příkladů. Čtyři účastníci s největším součtem bodů z regionálního a národního kola pak tvoří tým na Mezinárodní lingvistickou olympiádu (IOL). Ta obsahuje soutěž individuální a týmovou. První z nich obsahuje pět úloh na šest hodin a na rozdíl od ČLO