Česká lingvistická olympiáda 2017: GJK postupuje do regionálního kola

Již tradičně se studenti našeho gymnázia hojně účastní České lingvistické olympiády a umisťují se na předních příčkách všech jejích kol! Letos se školního kola účastnilo 18 studentů ze všech ročníků vyššího gymnázia, do regionálního kola jich postupuje osm. Dva z nich, Vítek Metka a Jakub Petr, se dokonce mezi všemi účastníky školních kol napříč republikou umístili na celkovém třetím místě!

Regionální kolo proběhne 8. února 2018 v budově pražské Filozofické fakulty, studenti z Moravy a Slezska se ten den vydají do prostor Palackého univerzity, jež sídlí v Olomouci. Česká lingvistická olympiáda je soutěž v řešení lingvisticky orientovaných úloh, určená studentům středních škol. Pro úspěšné vyřešení úloh „je potřeba se pořádně zamyslet a pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. V rámci lingvistiky se úlohy ČLO týkají různých subdisciplín, včetně komputační a formální lingvistiky, fonetiky a fonologie. Obecně pak svým zaměřením ČLO spojuje různé prvky lingvistiky, informatiky a matematiky, zajímavá je tedy pro studenty se zájmem o řadu rozdílných oborů,“ píše se na webu soutěže, který lze nalézt na adrese https://ufal.mff.cuni.cz/clo. Soutěž je vyhlašována Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze a dále je spoluvyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Studentům děkujeme za účast, postoupivším gratulujeme a doufáme v jejich postup do dalších kol!

Lingvistická olympiáda 2017, školní kolo