Chemie a mosty 2023

Letošní studentský symposion jsme se rozhodli zpestřit tím, že jsme dali zájemcům z řad studentů možnost si vyzkoušet práci v naší školní chemické laboratoři. 

Nejednalo se jen o jakousi alternativu laboratorních cvičení základního typu. Naše praktikum se zaměřilo na přípravu barevných koordinačních sloučenin přechodných kovů, kde jako “most” figuruje dativní vazba. 

Tímto laboratorním cvičením jsme se inspirovali na PřF UK v Praze, kde jsme měli možnost načerpat potřebné „know-how”. V průběhu praktika si studenti osvojili nové laboratorní dovednosti jako je např. filtrace pod nízkým tlakem na fritě, práce s magnetickou míchačkou aj. Krom praktických dovedností si účastníci praktika odnesli i základní teoretické znalosti z oblasti koordinační chemie. Spokojenost zúčastněných jsme následně zaevidovali pomocí dotazníku zpětné vazby, kde na otázku: „Pokud by sis měl(a) vybrat znovu, zvolil(a) bys opět strávit studentský symposion s námi v laboratoři?” odpovědělo 100% dotazovaných „Ano” (viz. graf níže).

Matěj Červenka, 4.B