Co to tu hraje? – estetický projekt (R. Michálek)

Hudební dílna pro žáky ZŠ

Nutnost přejít na distanční výuku znamenala pro zavedenou projektovou výuku ve třetím ročníku zásadní změnu. Po prvotních obavách a hledání jsme se spolu se žáky rozhodli, že se pokusíme připravovaný projekt přepracovat tak, aby mohl dobře sloužit i ve virtuální formě. Jednotlivé části videa vznikaly v různé době a na různých místech, tento fakt kladl velké nároky na postprodukci projektu (střih obrazu a zvuku).

Motivací pro účastníky projektu bylo mimo jiné i představa, že mohou nabídnout mladším dětem, které nemohou chodit do školy, smysluplnou činnost i poučení o hudbě.

Výsledkem jejich práce je video, které ukazuje, jak si můžeme z dostupných materiálů vyrobit jednoduché, ale zároveň i funkční hudební nástroje.

Účastníci projektu: žáci 3. A (skupina Hv)