Colegio Claustro Moderno Montgomery Bell Academy International Symposium 2020, konkurz

Děvčata a chlapci čtěte! GJK vypisuje výběrové řízení na Colegio Claustro Moderno Montgomery Bell Academy  International Symposium 2020 (dále CCMMBAIS 2020)

April 2 – 8, 2020, Bogotá, Colombia

pro 2 studenty/studentky 2. a 3. ročníku resp. R6.A a R7.A

The participating schools are:

African Leadership Academy (South Africa), Colegio Claustro Moderno (Colombia), Garodia International Centre for Learning (India). Johannes Kepler Grammar School (Czech Republic), Karachi Grammar School (Pakistan), Montgomery Bell Academy (USA), Nada High School (Japan), Leaf Academy (Slovakia), LSMU Gymnasium (Lithuania), Germantown Friends School (USA)

Students from the group of the Symposium schools will come together in Bogota in April 2020, after having worked online for six months on the following topic areas. Each school will draft a monthly cca 750-word response to a particular question set within each topic area; the response will follow a month of discussion of the issues arising from an introductory essay. The response will be posted online in the shared Google group, and submitted to TJP. Students will then have a further week in which they are expected to comment on others’ submitted responses. Conclusively student pairs will pursue a personal project which will examine one judicial aspect of their own society being presented at CCMMBAIS. The topic of the sixth symposium is

Justice.

Zájemci/zájemkyně o  účast na CCMMBA International Symposium 2020 se mohou do pondělí 23. 9. 2019 přihlásit k výběrovému řízení.

Podmínky:

  • prokazatelný zájem o téma – viz přiložený dokument
  • schopnost diskuse, argumentace, formulace, písemného projevu (formy eseje)
  • velmi dobrá schopnost komunikace v angličtině
  • slušné studijní výsledky na GJK
  • odhodlanost průběžně pracovat na tématu v období říjen 2019 – březen 2020

Zájemci odevzdajíLetter of Interest (cca 500 slov), s doporučením třídního učitele a souhlasem rodičů do pondělí 23. 9. 2019, 12:00 hodin I. Landsingerové nebo prof. J. Škampové, kde lze případně získat další informace.

V Praze dne 9. 9. 2019                                                                                               Ivana Landsingerová

Download (Topic-schedule-2020.pdf, PDF)