ACT – SING – PERFORM 2015 – registrace

Přehlídka jevišťních výstupů v anglickém jazyce ACT – SING – PERFORM, dříve známé jako Come & play! * KDY: ve středu 16. 12. 2015 od 9:15 hodin * KDE: v aule

VÝSTUP: scénka, úryvek z div. hry, stand-up performance, píseň, báseň (v anglickém jazyce). Jednotlivé kusy budou v programu řazeny od nejmladších po nejstarší; výjimky po předchozí domluvě. Program bude zveřejněn ráno před zahájením. Studenti budou uvolněni pouze z té vyučovací hodiny, během které budou vystupovat.
SIGN-UP: Přihlašujte se prostřednictvím odkazu: http://goo.gl/forms/jr8O5x7lph, který je také dostupný na facebooku školy. Případné dotazy směřujte na své vyučující nebo K. Žďárka (kabinet TV nebo elektronicky na kzdarek@gmail.com).
Uzávěrka přihlášek je úterý 15. 12. 2015 Ve 14 h. Po tomto termínu již nebude možné se přihlásit.


Stage-performance show in English language ACT – SING – PERFORM

WHEN on Wednesday, December the 16th from 9:15 AM

WHERE in the assembly hall

PERFORMANCE: a sketch, play extract, stand-up, song, poem (in English). The performances will be arranged with regard to the class – from the R1 to R8/4th class; exceptions only upon previous arrangement. The program will be released on Dec. 16th prior to the start of the event at the assembly hall entrance. Students will be excused only from the lesson during which their particular performance will be held.

SIGN-UP: Submit your application via this link: http://goo.gl/forms/jr8O5x7lph (also available on the gjk facebook page). Your questions or concerns can be discussed with your English teacher or K. Zdarek (PE staffroom or at kzdarek@gmail.com).

Closing date for application is Tuesday, Dec. 15 at 2PM. Application will not be accepted after this term.