Daniel Demovič ze septimy druhý v celostátním kole 56. ročníku Fyzikální olympiády

Ve dnech 17. až 20. února 2015 proběhlo v Českých Budějovicích celostátní kolo kategorie A 56. ročníku Fyzikální olympiády.

Naši byli velmi úspěšní již v krajském kole a tvořili čtveřici ze šesti studentů, kteří do celostátního kola postoupili za kraj Praha. V Budějovicích si pak vedli neméně zdatně.

Pro představu kvality úloh, s nimiž se řešitelé potýkali, jen stručná charakteristika: první den  řešili studenti po dobu 5 hodin teoretické úlohy. První úloha řešila dynamiku rozjíždějícího se vozu včetně režimu prosmýkání. Druhý příklad modeloval chování elektronu v kovu se zjištěním, že se jedná o kvantový plyn. Následovala nekonečná síť žárovek s předměřenou voltampérovou charakteristikou, přičemž zadání požadovalo určit velikost nejvyššího možného užitého napětí. Posledním úkolem bylo nalézt parametry soustavy rezistor – kondenzátory při konečném počtu přepínání.

Ve čtvrtek studenti měřili po dobu pěti hodin experimentální zadání tlumených kmitů sloupce kapaliny.

Teprve sextán David Vokrouhlický skončil na 41. místě a oktaván Štěpán Marek si proti loňské reprezentaci polepšil na pěkné 19. místo a odnesl si cenu za nejlepší řešení úlohy 2.

Jiří Kučera ze 4.A získal 48 bodů ze 60 možných a skončil jedenáctý, těsně o bod za sedmým místem.

Vynikajícího výsledku dosáhl pak Daniel Demovič ze septimy (má tedy ještě rok k dobru): po vyrovnaném výkonu ve všech úlohách včetně experimentální se se ziskem 55 bodů umístil na výtečném 2. místě a domů přivezl nejen stříbrnou medaili, ale i pozvánku na soustředění pro výběr týmu na Mezinárodní FO v Indii.

Blahopřejeme všech chlapcům za výbornou reprezentaci, Danielovi držíme palce, aby nominaci uhájil a ostatním fandíme do příštího roku.