Debata se Zorou Hesovou o islámském fundamentalismu

Tento pátek 31. května 2019 proběhne v učebně P2.2 v rámci 1. a 2. vyučovací hodiny debata se Zorou Hesovou, která se mimo jiné věnuje problematice islámu a působí v Ústavu politologie Filozofické fakulty UK a je analytičkou Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Debata se uskuteční v rámci hodin religionistiky na téma sekularizace a islámský fundamentalismus a bude hledat odpovědi na otázky, co je to islámský fundamentalismus, do jaké míry se máme islámského fundamentalismu obávat a zda se jedná o přirozený vývoj v muslimském světě nebo jde o reakci na střet s globalizací.