Den bezpečnějšího internetu 2017 se sekundou

Letošní Den bezpečnějšího internetu 2017 připadl na 7. února, kdy jsme měli jarní prázdniny a tak jsme již tradiční program pro sekundu, který se věnuje nástrahám a bezpečí na internetu, uskutečnili až dnes 9. března 2017.

Letos jsme pro náš program o internetové bezpečnosti založili kurz v Google Classroom, kde jsou shromážděny všechny materiály a další tam můžeme průběžně přidávat.

Přizvaní studenti sekundy tak mají pohromadě všechny materiály a odkazy na formuláře a úkoly, které během programu vyplňavali na svých nebo zapůjčených mobilních zařízeních. Díky zapojení BYOD zařízení jsme tak během chvilky promítali přehled o tom, jak žáci internet využívají nebo na kterých sociálních sítích mají účet.

Ukázali jsme si, co tvoří naši digitální stopu, co o nás ví třeba Google, a že aniž si to uvědomujeme, tak třeba fotografie z mobilu toho o nás může říct mnohem více než tušíme.

Věnovali jsme se také dalším rizikům od sdílení osobních dat, přes sociální sítě, grooming,  kyberšikanu, on-line hry po bezpečnost dat a autorská práva.

Výklad jsme proložili interaktivním kvízem na Kahoot.it, prověřujícím orientaci studentů v pravidlech nejen základního desatera internetové bezpečnosti. Studenti na svém mobilním zařízení nebo ve dvojici (zlobila wi-fi) volili správnou odpověď. Do 20 vteřin, které měli na odpověď pak měli zpětnou vazbu, zda odpověděli správně. Průběžně jsme odpovědi komentovali.

Studenti uvedli až pět jejich nejčastější způsobů využití Internetu

Studenti uvedli až pět jejich nejčastější způsobů využití Internetu R2.A – 03/2017

Studenti uvedli sociální sítě, na kterých si někdy založili účet R2.A - 03/2017

Studenti uvedli sociální sítě, na kterých si někdy založili účet R2.A – 03/2017