Dialog Jessenius

Studentská akademie dává již pátým rokem studentům středních škol a gymnázií možnost vyzkoušet si prezentaci vlastního názoru před plným sálem svých vrstevníků a učitelů. Meziškolní konkurence se jako již v minulých letech konala v Mramorovém sále České spořitelny, který byl plně vybaven vším, co se k profesionálním prezentacím potřebuje. Hned na začátku celé konference nám bylo nabídnuto malé občerstvení, které bylo zajištěno po celý den. Přednášky byly rozděleny do bloků podle témat, ze kterých si studenti mohli vybrat. Prvním tématickým blokem bylo: Sport versus školní prospěch. Tohoto tématu se chopili především studenti, kteří s vykonáváním nějakého sportu na profesionálnější úrovni měli své zkušenosti. Padaly teze jako: „Školu si člověk může dodělat vždycky.“, „Vrcholový sportovec může přijít o všechno jen díky jednomu zranění.“ ve finále se ale všechny prezentace shodovaly, že celá problematika je především o nalézání rovnováhy. Po všech prezentacích se moderátor snažil kočírovat diskusi studentů. Byly vyjádřeny více či méně radikální názory a nakonec se debata docela živě rozproudila a po krátké občerstvovací přestávce a prezentaci o asistenci tělesně postiženým, se mohlo přistoupit k druhému tématu: Chceme do světa? Pustíme svět k nám? Vedle levicově zaměřené plamenné řeči na téma uprchlíci jsme k tomuto tématu mohli slyšet i prezentaci mezinárodní skupinky, která se vedle uprchlické tématiky zaměřila i na globalizaci v architektuře, a tak není divu, že se po těchto vystoupeních spustila zase jak jinak nežli bouřlivá diskuze. Naše debata evidentně trošku vyprovokovala moderátora akce, který si následně vzal slovo a hovořil o problematice xenofobie, díky čemuž už ale na další diskuse nezbývalo moc času a my se v mírném časovém presu naobědvali, a pak už následovalo poslední téma, které jsme si vybraly i my: Vliv nových médií na můj život. Po shlédnutí krátkého filmu pojednávajícího o nebezpečích Facebooku jsme přišly na řadu. Jsme opravdu rády, že nám bylo umožněno vyzkoušet si prezentaci před plným sálem lidí, navíc jsme mluvily do mikrofonů, což je také zajímavá zkušenost. V našem tématickém bloku se mimo prezentace názorů na problematiku nových médií objevila i jakási prezentace/reklama na youtubering. Ondřej Chalupa, jinak znám pod jménem Ondaje, nás zasvětil do problematiky reklam v nových médiích. Jakožto člověk, který se živí mluvením do kamery, a pak následným postnutím videa na internet, nám toho měl hodně k tomuto tématu co říci. Akce, která trvala přes sedm hodin, by se nemohla konat nebýt organizace Diaolog Jessenius, který celou tuto akci zaštitoval, a České spořitelny, která nám, přednášejícím, zajistila krásné prostory, které dodávaly celé akci nádech profesionálnosti. Příští studentská konference proběhne za rok na samém místě a věříme, že se tam setkáme se stejně skvělými mladými lidmi, kteří chtějí sdílet svoje názory s jinými a diskutovat i o věcech, které jsou jinak tabu. Máme přeci každý právo říct svůj názor, ne?

Anežka Pavlíčková 3.B a Anna Květoňová 3.C