Archiv autora: Jana Fantová

Německý jazyk – maturita 2020-2021

Profilová maturitní zkouška z němčiny, francouzštiny a španělštiny – úroveň B1 Součástí této maturitní zkoušky je didaktický test, který je zadán celostátně a je hodnocen pouze stupni uspěl nebo neuspěl. Písemnou a ústní část maturitní zkoušky zadávají a hodnotí jednotlivé školy. 1. Písemná část trvá 70 minut. Studenti si vybírají jedno ze dvou témat a píší slohovou práci v rozsahu 200 –

» Více