Downe House School 2019 – konkurz

Downe House School

Velmi prestižní soukromá dívčí střední škola

http://downehouse.net/

nabízí naší škole pro termín září – prosinec 2019

stipendium pro studentky naší školy. Díky této velkorysé nabídce tam budou moci studovat

2 děvčata

Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování na koleji a stravování. Dopravu hradí stipendistky.

GJK vypisuje na tato místa výběrové řízení pro všechny studentky vyššího stupně gymnázia!

Přihlášky je nutno odevzdat zástupkyni ředitele I. Landsingerové, případně prof. J. Škampové nejpozději do pondělí 27. 5. 2019 do 12:00!

Zde také případně získáte další informace.

V přihlášce podepsané rodiči uveďte jméno, třídu, skupinu Aj, doplňte vyjádřením třídního profesora!

Write also a letter of application of about 400 words telling something about yourself, try to express how you may be able to contribute to life at Downe House as well as why you apply for this scholarship.

V Praze 15. května 2019 Ivana Landsingerová