Estetický kurz 2016 – 3.C

Staré dveře, palety, vrtačky a kladiva… během estetického kurzu na GJK nic neobvyklého. Třeťáci chodí na oběd v pracovních tričkách od barvy a nikdo se nediví. Pro výtvarně zaměřenou část naší třídy však začal estetický kurz už o víkendu. Každý z nás poctivě prošel půdu i sklep a hledal, co by se mohlo hodit, zapojili jsme celou rodinu a nakonec sehnali třeba i starý televizor. Společným tématem se nám stal „pokojíček“ a pak už záleželo na fantazii každého. Ze třídy se od rána ozývalo klepání, bouchání a vrtání a i přes neustálé větrání se z ní linula vůně laků a barev.

V menších skupinách jsme každý pracoval na některé z částí našeho budoucího pokojíčku a ke konci dne už se z dveří a několika špalků stala posel, z násady na koště a stolní lampy květina a z palet lavička. Jenže náš estetický kurz ještě zdaleka nekončil. Druhý den jsme se do práce pustili se stejným elánem a nadšením. Odvážně jsme se chopili pily a tavné pistole a proměnili posel v medvěda, obraz v kuličkovou dráhu a televizi plnou novinového papíru na podivuhodný svět drátů a světel.

A konečně nastal poslední den naší malé výpravy do světa fantazie a my mohli všechny naše výtvory vynést na školní dvůr kde dohromady vytvořili pokojíček nebo spíše dadistický sqaut. O velké přestávce se ještě konala malá vernisáž, na níž každý mohl vyzkoušet pohodlnost naší lavičky a postele. A po ní už náš estetický kurz definitivně skončil. Než ale naše díla rozmočí déšť a pohltí příroda, ještě je můžeme nějakou dobu obdivovat popíjejíce kávu z automatů nebo sedíce na obědě, protože z jídelny a schodiště je na ně krásný výhled!

Anna Květoňová, 3.C