Filmový klub GJK Vás zve na promítání v pondělí 20.11.2017

Hnutí České děti bylo výraznou  protikomunistickou iniciativou pozdních 80. let, ovlivněnou tradicí monarchismu, anarchismu a undergroundu. Manifest  Návrat krále byl zveřejněn v květnu 1988 a jeho signatáři ( např. Ivan Martin „Magor“ Jirous, Andrej Stankovič, Jáchym Topol, Petr Placák aj.) se dlouhodobě výraznou měrou  angažovali v protirežimních aktivitách  a demonstracích např.  během tzv. Palachova týdne v lednu r. 1989.

Dokumentární film Karla Strachoty  chce přiblížit zprostředkovat tísnivou  normalizační dobu, praktiky StB, činnost disidentů  i pokus o odsouzení viníků mlácení a persekuce aktivistů protikomunistické opozice. Snímek vypráví příběh vzniku manifestu a popisuje důsledky, které měl pro jeho  iniciátora, spisovatele Petra Placáka.