Fyzikální olympiáda 2020 – kraj

Poněkud netradičně – distančně, avšak přece jen díky obětavosti organizátorů proběhlo letos v květnu krajské kolo 61. ročníku Fyzikální olympiády i v nižších kategoriích B, C, D. Kepleráci se představili nejen hojnou účastí, ale i výbornými výsledky: Samuel Rosiar z 1.A v kategorii D, Josef Vácha z 2.A v kategorii C a Viktor Fukala ze septimy v kategorii B přinesli všichni domů zlatou medaili za 1. místo v kraji!

Šimon Andrš z kvinty dále přidal stříbro za druhé místo. Ve svých kategoriích se ještě na velmi pěkných čtvrtých místech umístili Theodor Machart z 2.C a Matěj Dvořák ze septimy. Do první desítky dále  pronikli Daniela Fürstová z 1.B a kvintánka Jekatěrina Danilina v kategorii D a Filip Oliver Klimoszek ze sexty v kategorii C.

Děkujeme všem, neboť další naši se vracejí z pozic úspěšných řešitelů, což není snadná meta samo o sobě. Na viděnou za rok.