GJK fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK

Na slavnostním setkání převzala paní zástupkyně pro naši školu titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Jsme rádi a titulu si vážíme! Statut Fakultní škola představuje formu úzké spolupráce v oblasti vědecké i pedagogické a škola ho získává na základě interního hodnocení, jehož základem je řada kritérií zahrnujících například účast a úspěšnost studentů GJK při soutěžích, počet absolventů na PřF UK nastupujících, spolupráce fakulty s učiteli GJK atd.

Fakultní škola 01 Fakultní škola 02