Haileybury School, Hertfordshire 2020 – konkurz

Nabídka studijního pobytu ve Velké Británii: Haileybury School, Hertfordshire (www.haileybury.com) umožní našim studentům mimořádný studijní pobyt v termínu od 6. ledna do 27. března 2020.

Předpokladem jsou slušné studijní výsledky a aktivní zájem o hudbu jak v oblasti zpěvu, tak aktivní hry na hudební nástroj. Umělecké výsledky jsou výhodou. Nabídka je určena pro

1 děvče a 1 chlapce.

Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování a stravování. Dopravu si hradí stipendisté.

GJK vypisuje na tato místa výběrové řízení pro studenty 2. a 3. roč. resp. R6A a R7A.

Kritéria pro přijetí:

  • Studijní výsledky
  • Dovednosti v hudební oblasti
  • Doporučení třídního učitele

Přihlášky je nutno odevzdat zástupkyni ředitele I. Landsingerové, případně prof. J. Škampové nejpozději do čtvrtka 14. 11. 2019 do 12:00. Zde také případně získáte další informace. V přihlášce podepsané rodiči uveďte jméno, třídu, skupinu Aj, doplňte vyjádřením třídního profesora. Výběrové řízení je otevřené i pro studenty aktivní v jiných výběrových řízeních.

Write also a letter of application of maximum 400 words telling something about yourself, try to express how you may be able to contribute to life at Haileybury School as well as why you apply for this scholarship. Add the information on your musical activities and achievements

 

V Praze dne 5. 11. 2019

Ivana Landsingerová