Hate speech a česká společnost

Dne 15. listopadu navštívili naši studenti konferenci Hate speech a česká společnost: Aktuální rizika a možnosti prevence. V Senátu České republiky vystoupili odborníci z oboru psychologie, filosofie, práva nebo sociologie, stejně jako politici a koordinátor hnutí HateFree Culture. Setkání uzavřela Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR, jež celou konferenci společně se Senátem ČR zaštiťovala. První část konference nám přiblížila, jaké dopady má hate speech na společnost a jedince nebo jak problematické je se proti hate speech v České republice bránit. V části druhé nám politici a koordinátor HateFree Culture představili svoje zkušenosti a trnitou cestou českou justicí, když se proti hate speech rozhodli bránit. Na konci obou bloků jsme měli možnost vyjádřit své názory či položit řečníkům doplňující otázky. Celá akce byla součástí cyklu konferencí, které se v Senátu ČR pravidelně konají a jsou jistě i do budoucna hodny naší pozornosti. Eliška Gemperlová, Vojtěch Bedřich