Historický úspěch na Mezinárodní lingvistické olympiádě 2018!

Stalo se již milou tradicí, že se studenti Keplera účastní České lingvistické olympiády, kterou organizují Filozofická fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a která zároveň slouží k výběru reprezentantů pro mezinárodní soutěž. V letošním roce se do národního kola probojovali hned čtyři studenti: Sára Elichová (R7.A), Vít Metka (2.C), Jakub Petr (R5.A) a Michaela Svatošová (R8.A). Všichni se umístili v první dvacítce a Kuba s Vítkem a Míšou se dokonce nominovali do reprezentace pro Mezinárodní lingvistickou olympiádu (IOL).
Ta se letos konala 26. – 30.7.2018 v Praze na kampusu České zemědělské univerzity v Suchdole, takže to Kepleráci opravdu neměli ze školy daleko. V individuální soutěži se během šesti hodin museli společně s dalšími necelými dvěma stovkami studentů z bezmála třiceti zemí poprat s pěti úlohami, ve kterých se setkali například s podivnou čas vyjadřující částicí v hakhunštině či dvojím systémem počítání v horské arapeštině.
Nicméně naši studenti tato úskalí i silnou konkurenci překonali a žádný z nich neodjel domů s prázdnou: Vít Metka (38,5 bodů) a Michaela Svatošová (40,9 bodů) získali čestná uznání, Jakub Petr (68,4 bodů) dokonce stříbrnou medaili! Podrobné výsledky jsou k dispozici na http://www.ioling.org/results/2018/.
IOL je jedinečná tím, že zahrnuje také týmovou soutěž. Tento rok si čtyřčlenná družstva (Česká republika vyslala celkem dvě) čtyři hodiny lámala hlavu nad hláskovými změnami, ke kterým došlo mezi příbuznými jazyky xavante, mēbêngôkre a krīkatí. Tým křivopřísežníků, který tvořili díky Vítkovi a Míše z poloviny Kepleráci, získal bronzovou medaili a stal se tak prvním českým týmem v historii, který se v týmové soutěži umístil na stupních vítězů!
Pro účastníky olympiády byl kromě úloh připravený i doprovodný program, který zahrnoval například přednášku o neuronových sítích či celodenní výlet do Kutné Hory. Nutno ještě dodat, že mezi dobrovolníky a organizátory, kteří zajišťovali hladký průběh celé akce, bylo možno potkat bývalé studenty Keplera a také úspěšné řešitele Honzu Petra, Zuzku Gruberovou a Markétu Karlasovou.
Doufejme tedy, že současní i bývalí studenti našeho gymnázia zachovají lingvistické olympiádě přízeň i nadále a dosáhnou ještě mnoha úspěchů.