Kepler a Higgsův boson – Masterclasses 2017

V pátek 7. dubna 2017 se 7 našich studentů: Ondřej Tkaczyszyn ze 2.A, Michal Gregor ze 2.B, Josef Uher a Ondřej Fanta ze 2.C a sextáni Alenka Smutná, František Novák a Matěj Bílý účastnilo projektu International Particle Physics Masterclasses 2017. Projekt pořádá každoročně Katedra částicové fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské pražského ČVUT.

Letos byly hlavním tématem setkání elementární částice, respektive dnes už slavný Higgsův boson. Ten před padesáti lety (přesněji roku 1964) předpověděl britský fyzik Peter Higgs a před čtyřmi lety za svoji práci získal Nobelovu cenu. Pojem Higgsova pole a jemu příslušející (obtížně detekovatelné) částice je zajímavým fyzikálně, ale stejně tak může oslovit i filosofy vědy: jde o koncept typický pro ideační pojetí fyziky, jak se od Einsteina postupně prosadilo díky odvážným průkopníkům teorie relativity a teorie kvantové v průběhu celého 20. století, kdy fyzika snad z jakési dějinné spravedlnosti stěhuje východiska svých výbojů od toho, co je hmatatelné a pozorovatelné, k tomu, co je myslitelné a představitelné (pro nás spíš nemyslitelné a nepředstavitelné), takže se při výkladu fyzikální teorie často uchýlíme k metafoře, jak ji známe z vyprávění o kouzlech a pohádkových bytostech.

Higgsův boson pomáhá vysvětlit, proč vlastně částice získaly (během vzniku vesmíru) a získávají tak přirozenou vlastnost, jako je hmotnost.

Pan dr. Bielčik z FJFI na kepleráky pravidelně pamatuje a také tentokrát pozval skupinu našich studentů k celodennímu programu, který zahrnoval dopoledne přednášky z částicové fyziky a odpoledne vyhodnocování dat ze samotného CERN, při němž někteří šťastlivci měli tu čest evidenci Higgsova bosonu skutečně zachytit. Po zpracování dat následovala videokonference, na které se srovnávaly výsledky měření s jinými zahraničními účastníky tohoto projektu.

Jak by se asi tvářil samotný Kepler, kdyby dnes viděl, že jeho astronomie časem přerostla v astrofyziku a ta zas že čerpá z moderních výsledků částicové fyziky. Možná by si připomněl renesanční myslitele a tajemné poselství Herma Trismegista, že totiž „Jak nahoře, tak dole“…