Konkurz Downe House School pro termín září – prosinec 2015

Velmi prestižní soukromá dívčí střední škola Downe House School (http://downehouse.net/) nabízí naší škole pro termín září – prosinec 2015 stipendium pro studentky naší školy. Díky této velkorysé nabídce tam budou moci studovat 2 děvčata.

Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování na koleji a stravování. Dopravu hradí stipendistky.

GJK vypisuje na tato místa výběrové řízení pro všechny studentky vyššího stupně gymnázia!

Přihlášky je nutno odevzdat zástupkyni ředitele I. Landsingerové, případně prof. J. Škampové nejpozději do středy 27. 5. 2015 do 12:00!

Zde také případně získáte další informace.

V přihlášce podepsané rodiči uveďte jméno, třídu, skupinu Aj, doplňte vyjádřením třídního profesora!

Write also a letter of application telling something about yourself, try to express how you may be able to contribute to life at Downe House as well as why you apply for this scholarship.

V Praze 18. května 2015

Jiří Růžička, ředitel GJK