Konkurz na MEP 2015 – Berlín, listopad 2015

MEP 2015 – Modelový Evropský Parlament se koná v Berlíně, Německo, v termínu 8.-15. 11. 2015. Zájemci (chlapci i devčata) odevzdají Letter of Interest (cca 400 slov) s doporučením třídního učitele a souhlasem rodičů do pátku 12. 6. 2015, 14:00.

Jedná se o skutečně vyjímečnou příležitost podílet se na projektu v oblasti dané tematiky spolu se studenty z ostatních evropských zemí. Finanční náklady činí 200,- Euro na registrační poplatek a náklady na dopravu.

Commitees:

  • Security and Defence
  • Civil Liberties , Justice and Home Affairs
  • Women’s Rights and Gender Equality
  • Culture and Education
  • Economic and Monetary Affairs

Podmínky:

  • zájem o téma, které si chcete zvolit
  • schopnost diskuse, argumentace, formulace
  • velmi dobrá schopnost komunikace v angličtině
  • slušné studijní výsledky na GJK

Zájemci (chlapci i devčata) odevzdají Letter of Interest (cca 400 slov) s doporučením třídního učitele a souhlasem rodičů do pátku 12. 6. 2015, 14:00 prof. I. Landsingerové nebo B. Semerádové, kde také získají další informace.

V Praze 3. 6. 2015

Jiří Růžička, ředitel