Majáles 2016

Také létos žila škola několikadenní majálesovou kampaní třeťáků a septimy: Vykoup(e/a)ní z věznice Kepler (3.A), Bič boží (3.B), Ptáci (3.C) a Fantom TV (R7.A). Korunu získala kampaň Ptáci (3.C)!