Maraton psaní dopisů Amnesty International

I letos v prosinci studenti GJK zorganizovali tuto akci na podporu politických vězňů. Studenti napříč ročníky prezenčně i distančně napsali 110 dopisů, v nichž žádali osvobození neprávem stíhaných lidí v Saudské Arábii, Kolumbii, Barmě, Turecku a Guineji. V těchto zemích je např. dlouhodobě persekuována politická opozice, aktivistky za práva žen, novináři, humanitární pracovníci, ekologičtí a LGBT+ aktivisté, národnostní a náboženské menšiny aj. Příběhy a osudy těchto lidí se staly námětem diskusí v hodinách cizích jazyků, humanitních studí, dějepisu i jinde. Zároveň byla vybrána finanční částka, jež pokryje část nákladů na zaslání dopisů představitelům těchto zemí.