Matematická soutěž MaSo 2021

V pátek 26. 11. 2021 se konala matematická soutěž MaSo. Jedná se o týmovou soutěž pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií.
Naší školu reprezentovalo deset družstev. Dvě družstva z primy, dvě družstva ze sekundy, pět družstev z tercie a jedno družstvo z kvarty.
Všem patří velký dík za vzornou reprezentaci školy. Výsledky jsou velmi pěkné.

 
Kategorie 6. třída (72 družstev):
3. místo:Michal Kalina, Adam Diósi, Baruch kilián Houska
 
Kategorie 6. + 7. třída (195 družstev):
2. místo: Irena Bártová, Viktorie Blahová, Frederik Hurrle
3. místo:Jakub Janeček, Matvyi Drul, Radovan Galuška
 
Kategorie 6. + 8. třída (396 družstev):
1. místo:Kamilo Tomáš, Ondřej Buben, Lukáš Koucký
 
Celkové výsledky (615 družstev):
3. místo:Kamilo Tomáš, Ondřej Buben, Lukáš Koucký
 
Podrobné výsledky jsou na stránkách soutěže https://maso.mff.cuni.cz/