Matyáš URBAN získal Montaignovu cenu

Esej Matyáše Urbana Metamorfózy štěstí a zvrácená radost byla oceněna jako nejlepší v prvním ročníku soutěže o Montaignovu cenu, kterou pro studenty středních a vysokých škol vyhlásila katedra romanistiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého. Blahopřejeme!

Download (urban-metamorfozy-stesti.pdf, PDF)