MEP Berlin 2024

“Ich bedanke mich für das Wort”,

Takhle nějak pro nás začínal každý den strávený na německém národním MEPu v Berlíně, kde jsme měly tu čest reprezentovat Českou republiku. 

Setkaly jsme se tu nejen se zástupci jednotlivých spolkových republik, ale také dalšími zahraničními hosty, jimiž bylo například Lucembursko nebo Belgie.

Jako delegáti jsme byli rozděleni do celkem osmi Ausschussů (výborů), které představovaly jednotlivé komise Evropského parlamentu. Rozebírala se zde například otázka neutralitry EU v konfiktu mezi Izraelem a Palestinou, ochrana chovných zvířat, zlepšení inkluze sociálně znevýhodněné mládeže nebo třeba pravicový populismus. 

Samotné plenární zasedání se konalo ve velkolepém Bundesratu, kde jsme měly jedinečnou možnost poznat kouzlo místního bufetu, v němž jsme si kompenzovaly únavu a stres z jazykové bariéry, jež pro nás němčina častokrát představovala.

Na závěr bychom chtěly poděkovat paní profesorce Koubkové za to, že s námi celý výjezd absolvovala a za to, že naše delegátské ambice proměnila ve skutečnost.

Terka, Juli, Kája a Bětka