MEP Finland 2017 Helsinki

Po osmi dnech strávených v Helsinkách jsme se vrátili do Prahy.  Ve Finsku jsme se účastnili MEPu, Modelu Evrospkého Parlamentu, a během pěti dnů jsme reprezentovali v pěti různých komisích Českou republiku. Výsledkem naší dřiny jsou (dle našeho mínění) skvělé rezoluce, na tvorbě každé z nich jsme se podíleli s 12 dalšími delegáty. V průběhu tohoto procesu zároveň s mnohými kompromisy a hádkami vznikla i skvělá přátelství.

Součástí našeho pobytu byla návštěva Velvyslanectví České republiky, kde jsme se setkali se  velvyslancem Ivanem Juklem, který je absolventem naší školy. U velice zajímavého finského jídla a kávy jsme měli unikátní šanci promluvit si s ním o jeho zkušenostech nejen s Helsinkami a o mnohém dalším.
Navštívili jsme krásné prostory, jako například místní univerzitu a novou budovu parlamentu, a na vlastní kůži jsme poznali Helsinky (obzvlášť tamější počasí).
Nyní už jsme zpátky (i když jsme měli před odletem domů menší časové potíže), dokonce v jednom kuse!
Artem, Emil, Jiří, Lucka, Nare a Prokop